مجوزها

مجوزها

ردیف
تاریخ مجوز
شماره مجوز
نام مجوز
1
1391/05/23
121/190273
بورس اوراق بهادار
2
1390/07/16
121/154964
مجوز فرابورس
3
1387/10/01
11110041
محصولات فلزی
4
1387/10/01
11110041
فرآورده های نفت و پتروشیمی
5
1391/11/28
121/211005
محصولات کشاورزی
6
1390/11/29
121/169053
معاملات آتی در بورس کالا
7
1391/10/05
121/204955
مجوز مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار یا فرابورس
8
1391/10/05
121/204955
مجوز مشاور پذیرش در بورس کالا
9
1389/04/09
121/111141
مجوز فعالیت در بخش سیمان
10
1391/11/16
121/20961810
بورس انرژی
11
1392/02/04
121/218383
معاملات بر خط
12
1393/01/06
 121/261549
مرکز تماس تلفنی

تماس با ما