مدیران

مدیران

نام
عنوان
تحصیلات
 شماره موبایل
ژاک نصیری
مدیرعامل
کارشناسی مهندسی صنایع
09123196802
صادق حسینی
رئیس هیأت مدیره
کارشناسی حسابداری
09121045863
آرش جمالی
نایب رئیس هیئت مدیره
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
09195090972

تماس با ما