خدمات ما

شرکت کارگزاری پارس ایده بنیان

 از اواسط سال 1387 مجوز فعالیت خودرا دریافت کرد و با اتکاء به تجارب مدیران و پرسنل خود و کسب رتبه الف ، موفق به اخذ مجوز فعالیت در کلیه بورسهای کالا، کشاورزی ، انرژی ، آتی سکه ، اوراق بهادار و فرابورس شدند.
این کارگزاری دارای تالاهاری اختصاصی معاملات اوراق بهادار و بورس انژری و آتی سکه و همچنین دارای  مجوز مشاور پذیرش اوراق بهادار و کلیه کالاهای بورس انرژی ، کالا و کشاورزی میباشد .

تماس با ما